Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Mediebranschen 2016 : hot, risker och sårbarheter
Författare
Ryd Erik, Turell Johan
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2017
Det är sex år sedan MSB senast tog fram en analys av hot, risker och sårbarheter i mediebranschen, och under den tiden har förutsättningarna för medierna genomgått stora förändringar, samtidigt som det säkerhetspolitiska klimatet har försämrats. Bara de senaste två åren har en rad antagonistiska händelser inträffat, som ytterst hotar grundläggande demokratiska värden. Terrorattacken mot redaktionen på Charlie Hebdo 2015, överbelastningsattacker mot flera mediehus i mars 2016 och sabotaget mot Häglaredsmasten i maj 2016 är några sådana exempel. Hot- och hatkampanjer riktade mot enskilda journalister eller redaktioner, försök att plantera falsk information och aggressiv användning av sociala medier som del i påverkanskampanjer, utgör också en del av hotbilden mot mediebranschen. Syftet med denna rapport är att ge en övergripande bild av mediebolagens verksamhetsnära risker och sårbarheter, samt några samhällsrisker där mediebolagen spelar en särskild roll. Rapporten presenterar även utvecklingstrender som kan ha betydelse för mediebolagen och samhällets säkerhets- och beredskapsarbete. Slutligen finns i rapporten förslag till åtgärder.