Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Från förväntan till lång väntan : en studie om hot- och riskbilden på asylboenden, studie
Författare
Jernbro Carolina, Nilson Finn
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2017
Denna rapport behandlar den hot-och riskbild som funnits på asylboende i Sverige med särskild fokus på händelsepanoramat efter den stora flyktingankomsten hösten 2015. Rapporten bygger på en medieanalys, en statistisk genomgång samt en intervjustudie för att beskriva riskbilden, försöka förklara denna riskbild samt ge rekommendationer och råd för framtiden.