Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete : skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar
Utgivare
Riksrevisionen
Utgivningsår
2015
Riksrevisionen har granskat länsstyrelsernas arbete med skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Den övergripande slutsatsen av granskningen är att länsstyrelsernas krisberedskapsarbete behöver förbättras i flera avseenden för att alla län ska leva upp till statsmakternas mål och krav.