Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Vägledning i att ta emot internationellt stöd
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2015
Denna vägledning är avsedd som ett hjälpmedel för ansvariga aktörer i arbetet med att förbereda för och ta emot internationellt stöd vid hanteringen av olyckor och kriser i Sverige. Vägledningen förutsätter att det internationella stödet enbart består av civila resurser.