Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Olycksförloppsundersökning brand i diskmaskin Gnosjö
Författare
Liljekvist Pär
Utgivare
Räddningstjänsten Värnamo
Utgivningsår
2014-07-11
På eftermiddagen den 2 juli startades en av företagets två diskmaskiner. Efter cirka en timmes drift utlöstes det automatiska brandlarmet. När personal lokaliserat var larmet utlöst finner de 30 cm höga lågor från frontens övre del på diskmaskinen. Personalen släcker ner lågorna med en brandsläckare. De ringer också 112 och möter sedan upp räddningstjänstens.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Liljekvist Pär