Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2015
Sedan 2012 har den genomsnittliga svarstiden för nödsamtal till SOS Alarm fördubblats och ligger nu på strax över 15 sekunder istället för avtalade 8 sekunder. Högst 8 procent av samtalen får ha en svarstid på mer än 15 sekunder. Andelen nödsamtal med så långa svarstider ligger nu på närmare 30 procent. MSB ser allvarligt på detta. En person som ringer nödnumret behöver snabb kontakt. Långa svarstider kan också urholka förtroendet för tjänsten.