Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2015-03-19
MSB tillsammans med Strålsäkerhetsmyndigheten, länsstyrelserna i Hallands, Uppsala, Kalmar, Skåne och Västerbottens län har på regeringens uppdrag tagit fram en nationell beredskapsplan för kärnteknisk olycka. Planen redovisar roller och ansvar inom gällande lagstiftning och ansvarsfördelning, samt beskriver hur en olycka hanteras och koordineras på nationell nivå.