Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2014
Information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. I broschyren finns några enkla råd om brandskyddet vid sådana arrangemang. Informationen är i två delar. Den första delen handlar om vad du som hyr ut lokaler bör tänka på. Den andra delen är ett förslag på hur information om brandskydd till tillfälliga hyresgäster kan se ut. Tanken är att du som hyr ut ska ta fram information och checklistor som är anpassade till aktuella lokaler. Använd gärna informationen i broschyren som underlag.