Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Motionsvanor och erfarenheter av motion hos äldre vuxna
Författare
Benka Wallén Martin, Ståhle Agneta, Hagströmer Maria, Franzén Erika, Skavberg Roaldsen Kirsti
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2014
Denna rapport är framtagen i samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Karolinska Institutet (KI), Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Sektionen för sjukgymnastik. Syftet med rapporten var att kartlägga och beskriva motionsvanor respektive upplevelser och erfarenheter av motion hos personer mellan 65 och 84 år, med fokus på den tidiga pensionsåldern. Rapporten är uppbyggd på två delar: i) en första del som beskriver hur stor del av gruppen som ägnar sig åt olika former av motion på fritiden, hur ofta aktiviteten genomförs, under hur lång tid den pågår, samt på vilken intensitet, och ii) en andra del som beskriver erfarenheter och upplevelser av motion hos individer mellan 65 och 84 år, baserat på i första hand intervjuer.