Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
LCC applications for bridges and integration with BMS
Författare
El-Fattah Safi, Mohammed Abed
Utgivare
Kungl tekniska högskolan (KTH)
Utgivningsår
2012
Denna licentiatavhandling introducerar bl a det svenska managementsystemet för broar och tunnlar, BaTMan, och bro-LCC (life-cycle costing) programmet BaTMan-LCC.