Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Elektromagnetisk puls från kärnladdningsexplosion
Författare
Wik M
Utgivare
Försvarets forskningsanstalt (FOA)
Utgivningsår
1971-05-11
EMP-effekten vid kärnladdningsexplosioner är en realitet, vars konsekvenser måste beaktas. Avsikten med denna rapport är att lämna en dagsaktuell, bred och populärbetonad översikt för alla de icke-specialister, som behöver information om effekten. Rapporten innehåller historik, uppkomst, pulsdata, verkan och skydd. Rapporten kan utgöra utgångspunkt för sammanfattningar och probleminventeringar för skilda ändamål. Blixten är det enda, som inte kan komma som blixten från en klar himmel.