Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i byggnad: Gasolexplosion orsakade köksbrand, Västerås
Författare
Reichert Thomas
Utgivare
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
Utgivningsår
2012-01-27
En privatperson med rädsla för strömbortfall eller annan katastrof förvarar en stor mängd produkter som drivs av gasol i sin bostad. Vid byte av gasolbehållare från spisplatta till värme element så uppstår ett läckage av gasol. Gasolen som läcker ut antänds förmodligen av ett levande ljus som står på köksbordet. En gasantändning med efterföljande brand i köket uppstår.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Reichert Thomas