Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Jämställdhet mångfald och svenska räddningstjänster : om föreställningar och förändringsviljor
Författare
Engström Lars-Gunnar, Jakobsen Liselotte, Krekula Clary
Utgivare
Karlstads Universitet
Utgivningsår
2012
Denna skrift avrapporterar en delundersökning inom forskningsprojektet GeRd – ”Den genuskodade räddningstjänsten”. GeRd är ett mångvetenskapligt forskningsprojekt som bedrivs vid Karlstads universitet. Projektet syftar till att identifiera förutsättningarna för jämställdhet och mångfald inom svenska räddningstjänster, och vidare till att identifiera förändringsmöjligheter. Forskarna ser det också som avgörande att bidra med kunskap som bygger på praktisk erfarenhet och som fortlöpande förs ut i verksamheterna.