Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Beredskapsplanering för pandemisk influensa
Utgivare
Socialstyrelsen (SoS)
Utgivningsår
2012
Detta planeringsstöd fokuserar på hur de nationella myndigheterna kan stödja hälso- och sjukvårdens, omsorgens och de regionala och lokala smittskyddens arbete för att minska effekterna av en pandemi och kan ses som en vägledning när aktörernas planer revideras eller tas fram.