Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Dödsbränder i Sverige : kvalitetsgranskning av MSB:s dödsbrandsdatabas
Författare
Bergqvist Anders, Jonsson Anders
Utgivare
Karlstads Universitet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2012
Sedan 1999 har Räddningsverket och numera Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) samlat uppgifter om bränder i Sverige där människor omkommit i en databas benämnd Dödsbrandsdatabasen. Denna studie syftar till att granska kvaliteten på innehållet i databasen för åren 1999-2007 samt till att föreslå rutiner för framtida insamling. Arbetet syftar vidare till att skapa en ny databas samt att på en övergripande nivå analysera och presentera resultat från denna nya databas.