Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Towards sustainable construction : life cycle assessment of railway bridges
Författare
Du, Guangli
Utgivare
Kungliga Tekniska högskolan
Utgivningsår
2012
Syftet med denna licentiatavhandling har varit att utvärdera och undersöka de operationella nyckelfaktorerna för LCA:s (Life Cycle Assessment) implementering för järnvägsbroar. Dessutom att etablera ett generellt operationellt ramverk för att stödja användningen av livscykelanalys som ett verktyg för beslutsstöd för järnvägsbroar.