Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Regelsamling för byggande BBR 2012
Utgivare
Boverket
Utgivningsår
2011
Regelsamling för byggande, BBR 2012 innehåller regelsamlingen BBR 19 med ändringar till och med BFS 2011:26. Förutom regelsamlingen innehåller boken även läsanvisningar och utdrag ur berörda lagar och förordningar samt sakregister.