Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Fire incidents during construction work of tunnels : evacuation aspects
Författare
Ingason Haukur, Lönnermark Anders, Frantzich Håkan, Kumm Maria
Utgivare
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP)
Utgivningsår
2010
Rapporten fokuserar på evakueringsaspekter på platser i tunnelbygget. En introduktion ger en ram för vad som bestämmer resultatet av en utrymning, dvs den fysiska miljön och ledningsaspekter. Analyser av villkor för evakueringen för flera brandscenarier utförs med en kombinerad rökspridnings- och evakueringsmodell som utvecklats som en del av projektet. Slutligen finns generella rekommendationer om hur man analyserar utrymningssäkerheten i olika tunneltyper. Forskningsprojektet har finansierats av MSB.