Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Recent Forest Fire Related Accidents in Europe
Författare
Viegas Domingos Xavier (red)
Utgivare
Joint Research Centre of the European Commission (JRC)
Utgivningsår
2009
I boken beskrivs och analyseras några stora skogsbränder från fem olika länder. Några gemensamma faktorer är att både allvarliga skador och brand inträffade. Antalet skadade varierar från 2 i Palasca (Frankrike) till 27 i Arthemida (Grekland). Båda bränderna hanterades av yrkeskunnig och erfaren brandpersonal och även frivilliga. Detta är en påminnelse om att alla kan bli utsatta för skogsbränder och även har ett intresse av att förhindra dem.