Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Introduktion till processäkerhet
Författare
Lackman Tomas, Nordin Peter, Lindblad Ulrika, Alström Johannesson Åsa
Utgivare
Intressentföreningen för processäkerhet (IPS)
Utgivningsår
2010
Inom processindustrin hanteras ämnen med farliga egenskaper och ofta vid höga tryck och temperaturer. Syftet med denna skrift är att ge en introduktion till de viktigaste begreppen inom processäkerhet och vara en utgångspunkt för att söka efter mer information. Skriften vänder sig till högskolestuderande, till anställda inom processindustrin och till de som behöver en övergripande bild av vad processäkerhet är för något.