Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Samverkans- och kärnkraftsövning 2011 : SAMÖ-KKÖ 2011
Utgivare
Länsstyrelsen H-län, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2010
SAMÖ-KKÖ 2011 är en nationell krishanteringsövning utifrån två beprö­vade övningskoncept, Samverkansövning (SAMÖ) och Kärnkraftsövning (KKÖ), vilka har slagits ihop till en övning. SAMÖ-KKÖ 2011 ska utveckla förmågan att hantera både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser av en kärnteknisk olycka som drabbar stora delar av samhället.