Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Säkerhetsindikatorer med fokus på processäkerhet
Författare
Jacobsson Anders, Weibull Blenda
Utgivare
Utgivningsår
2010
Det finns ett ökat intresse för att använda mätetal för säkerhet för att kunna följa resultatet av säkerhetsarbetet inom processindustrin. I denna skrift kallas dessa mätetal, SPI:er, Safety Performace Indicators och här redogörs bland annat för vad det är, vilken nytta de har, vilka olika typer som finns och hur man arbetar med dem.