Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Larmhantering i processindustrin : en guide för att förbättra säkerheten
Författare
Weibull Blenda
Utgivare
Intressentföreningen för processäkerhet (IPS)
Utgivningsår
2003
Syftet med denna guide är att öka säkerheten i processanläggningar och att ge råd om hur larmsystem kan förbättras, så att förmågan att hantera driftsstörningar och andra situationer som kan påverka anläggningens säkerhet ökar.