Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Säkra modifieringar i processindustrin
Författare
Weibull Blenda
Utgivare
Intressentföreningen för processäkerhet (IPS)
Utgivningsår
2005
Varje processanläggning förändras över tid. Förändringar innebär oftast något positivt men ställer också krav på eftertanke, särskilt i anläggningar där det finns betydande risker av olika slag. Syftet med denna guide är att underlätta för det enskilda företaget att ta fram bra och effektiva rutiner för modifieringar.