Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Mänskliga faktorn : och dess roll i tillbud och olyckor
Författare
Weibull Blenda
Utgivare
Intressentföreningen för processäkerhet (IPS)
Utgivningsår
2010
Detta häfte handlar om den mänskliga faktorn och dess roll i olycksförlopp i processindustrin och speciellt i gränssnittet mellan människa och maskin. Särskild vikt är lagd vid kognitiva aspekter, det vill säga människans mentala begränsningar.