Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Disaster Medicine- performance indicators, information support and documentation : a study of an evaluation tool
Författare
Rüter Anders
Utgivare
Linköpings Universitet
Utgivningsår
2006
Avhandlingen handlar om att förbättra möjligheterna till att leda sjukvården vid olyckor och katastrofer. Hypotesen är att påvisa en anledning att samma ledningsrelaterade problem upprepas vid stora olyckor och katastrofer samt att ge ett förslag på hur denna situation kan förbättras. Genom att visa att det går att mäta resultat av ledningsarbete med jämförbara siffror, kan det skapas möjligheter att på ett mera exakt sätt kvalitetssäkra katastrofmedicinsk ledning.