Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Branddörrars funktion efter en tids användning : Fältstudier
Författare
Eriksson Anders, Månsson Lennart
Utgivare
Statens provningsanstalt (SP)
Utgivningsår
1982-09
Ur innehållet: Undersökningens resultat - Dörrblad och karm - Lås och beslag - Stängningsautomatik - Springor