Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Basnivå för IT-säkerhet (BITS)
Utgivare
Krisberedskapsmyndigheten (KBM)
Utgivningsår
2006
BITS definierar en lägsta nivå för en organisations informationssäkerhet som inte bör underskridas. Reviderad och uppdaterad nyutgåva.