Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brann i Trondheim hotell Kongensgt. 15 Trondheim mandag 11.3.91
Utgivare
Utgivningsår
1991
Branden i Trondheims hotell startade i en sopcontainer. Röken spreds via sopnedkasten som mynnade i rummet där soporna förvarades. En varning bör utfärdas för denna typ av schakt för sopor och tvätt som även finns vid sjukhus och vårdanläggningar.