Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Pyrotekniskt genererade aerosoler
Författare
Ekström, Jonas, Nilsson, Björn, Holmstedt, Göran, van Hees, Patrick, Åqvist, Johan, Gudmundsson, Anders
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH), Brandforsk
Utgivningsår
2008
Pyrotekniskt genererade aerosoler (PGA) är ett relativt nytt släckmedel på den svenska marknaden och dess effekter på elektroniska komponenter och på vår hälsa är inte fullt utredda. Syftet med denna rapport är att försöka ge svar på några frågor som finns. Är PGA farligt för hälsan? Genereras skadliga halter av restprodukter? Är genererad aerosol skadlig för elektriska komponenter? Ökar utlöst aerosol ledningsförmågan i luft? Hur sanerar man ett utrymme som exponerats för PGA? Ett flertal försök utfördes med två olika fabrikat av PGA. Försöken utfördes i liten och i full skala, småskaleförsöken i brandtekniks lokaler på LTH och fullskaleförsöken på Räddningsverkets övningsfält i Revinge. Rapporten har samfinansierats av BRANDFORSK, företag och myndigheter.