Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Cable fires in difficultly accessible areas : Brandforsk project 623-001
Författare
Axelsson Jesper, van Hees Patrick, Blomqvist Per
Utgivare
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP)
Utgivningsår
2002
SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut har undersökt hur forcerad ventilation kan påverka brandförloppet vid en brand i kablar. Studien har fokuserat på kablar monterade i svårtillgängliga utrymmen, t ex i horisontella eller vertikala schakt där ventilationen kan ha betydande inverkan. Datorsimuleringar har också genomförts.