Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Smoke detection in buildings with high ceilings : Brandforsk project No. 628-011
Författare
Andersson Petra, Blomqvist Jan
Utgivare
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP)
Utgivningsår
2003
Det är besvärligt att uppnå tidig detektion i lokaler med hög takhöjd. När branden är liten som i brandens tidiga skede samt vid glödbrand så styrs rökens väg till stor del av "mikroklimatet" i rummet. Detta mikroklimat består av temperaturgradienter och luftströmmar skapade av ventilationssystemet, maskiner, solinstrålning etc.