Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Organisera för brandsäkerhet : framgångsfaktorer för brandsäkerhetsarbete
Författare
Fredholm Lotta, Pettersson Sara, Kecklund Lena
Utgivare
Association nationale pour la protection contre l'incendie et l'intrusion (ANPI), MTO Psykologi
Utgivningsår
2008
Brandsäkerheten i ett företag handlar till stor del om organisation, men i praktiken betraktas brandsäkerhet på många företag som en teknisk fråga. Detta projekt fokuserar därför de organisatoriska delarna av brandsäkerheten. Detta Brandforsk-projekt är en fortsättning på en förstudie som publicerades i rapporten ”Organisera för brandsäkerhet – möjliga framgångsfaktorer: Resultat från en förstudie”. Förstudien resulterade i förslag till ett relativt stort antal framgångsfaktorer av varierande slag för hur ett bra brandsäkerhetsarbete kan bedrivas samt i ett försök till att identifiera hur dessa framgångsfaktorer skulle kunna mätas och följas upp.