Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandteknisk riskvärdering av Le Cardinal
Författare
Arvidsson Marcus, Björk Mikael, Johansson Jon, Larsson Mattias
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2003
Denna rapport utvärderar personsäkerheten ur Le Cardinals brandsäkerhetsperspektiv. Le Cardinal är en nattklubb och restaurang belägen i de centrala delarna av Helsingborg. Huvudsakligen har bara personsäkerheten beaktats det vill säga det tidiga brandförloppet innan det att kritiska förhållanden uppstått. Resultat bygger på diskussioner, litteraturstudier, besök på objektet, konsultation med handledaren och framförallt beräkningar och datorsimuleringar.