Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandteknisk riskvärdering av nöjesbåten Bonn, Karlshamn
Författare
Elofsson Anna, Finn Anders, Jonsson Anders, Persson Cecilia
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2003
Denna rapport utvärderar möjligheten till en säker utrymning vid ett brandtillbud på Nöjesbåten Bonn i Karlshamn. Nöjesbåten är ett uteställe i Karlshamn, med diskotek och pubverksamhet, som bedrivs ombord på den gamla flodpråmen Bonn. Olika brandscenarier för objektet har valts ut och därefter har tiden till kritiska förhållanden jämförts med tiden för utrymning. Slutligen föreslås åtgärder för att uppnå ett fullgott brandskydd.