Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandteknisk riskvärdering av Revinge restaurang, Revinge
Författare
Engström Johanna, Malmqvist Johan, Nilsson Jane, Sanglén Håkan
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2003
I denna rapport har en brandteknisk riskvärdering av Revinge restaurang utförts. Tre scenarier valdes ut, brand i gästmatsalen, brand i köket samt brand i bastun. Dessa scenarier valdes för att de är relativt troliga och att de ger relativt stora konsekvenser. För att undersöka personsäkerheten i byggnaden vid utrymning har både handberäkningar och simuleringar med hjälp av datorprogram utförts. Handberäkningar har utförts med avseende på kritiska förhållanden, utrymningstider, ventilationsförhållanden, sikt samt toxicitet. Simuleringar har utförts för kritiska förhållanden med Argos, ett datorprogram som är baserat på en två-zonsmodell. Simuleringar har även utförts för utrymningstider med Simulex, ett datorprogram som simulerar utrymning från en byggnad.