Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandteknisk riskvärdering Upplands-Bro Gymnasium
Författare
Axelsson Johan, Eriksson Oskar, Fransson Ellinor, Hultquist Carl
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2004
Denna rapport är en brandteknisk utvärdering av Upplands-Bro gymnasium med avseende på personsäkerheten. Gymnasiet är ursprungligen dimensionerat för 600 elever, men i dagsläget går det 950 elever på skolan. Ett antal brandscenarier studerades, tre stycken valdes därefter med hänsyn till trolighet samt konsekvens på personsäkerheten. Dessa tre scenarier ska representera alla tänkbara brandscenarier i objektet. De scenarier som valdes var brand i arbetsrum/personalrum, datasal och cafeteria. Brandscenarierna har simulerats med hjälp av datorprogrammen CFAST och utrymningen med SIMULEX. Resultaten har jämförts med handberäkningar.