Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Förslag på riktlinjer för datainsamlingen vid kommunala olycksundersökningar
Författare
Persson Andreas
Utgivare
Karlstads Universitet
Utgivningsår
2007
Denna rapport är en magisteruppsats som ingår i programmet Risk/samhällssäkerhet vid Karlstads universitet. Den är framtagen i samarbete med Räddningsverket och fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, avdelningen hälsa och miljö. Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) skall en olycksundersökning genomföras vid all olyckor i skälig omfattning i syfte att finna orsak, händelseförlopp och utvärdering av räddningsinsatsen. Bland de olycksundersökningar som genomförts i Sveriges kommuner har Räddningsverket funnit en stor inbördes variation gällande innehållet i utredningarna och brister vid vidarebefordring till myndigheten för statistisk analys. Uppsatsen är därför ett led i myndighetens utveckling av stödet för datainsamlingen vid kommunala olycksundersökningar i syfte att förbättra förutsättningarna för goda lärdomar vid olyckor.