Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
The influence of floor materials in room fires : Brandforsk project 300-061
Författare
Johansson Patrik, Axelsson Jesper, Hertzberg Tommy
Utgivare
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP)
Utgivningsår
2007
Provningsstandarden EN ISO 9239-1, också kallad golvmetoden, används idag för brandklassning av golvmaterial i byggnader. Den visar hur golvmaterial beter sig vid brand genom att mäta flamspridningslängd och rökutveckling i reducerad skala. Försök genomförda vid SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut visar att golvmaterial kan bete sig mycket annorlunda i full skala och att en högre brandklass inte nödvändigtvis ger ett bättre brandskydd vid en rumsbrand.