Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utvärdering av Samverkansövning 2007 : (SAMÖ)
Utgivare
Krisberedskapsmyndigheten (KBM)
Utgivningsår
2007
Denna rapport redovisar utvärderingen av samverkansövningen SAMÖ 2007. Syftet med utvärderingen är att ta vara på de erfarenheter och lärdomar som övningen gav, samt att identifiera utvecklingsbehov som på längre sikt kan medverka till att stärka samhällets krisberedskap. Resultaten kommer att ligga till grund för seminarier, utbildningar och ytterligare samverkansövningar som Krisberedskapsmyndigheten kommer att ta initiativ till och leda. Ambitionen är även att berörda aktörer kan omhänderta och vidareutveckla dessa lärdomar i sina verksamheter.