Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Handbok i kriskommunikation
Utgivare
Krisberedskapsmyndigheten (KBM)
Utgivningsår
2007
Handbok i kriskommunikation består av 15 häften med följande innehåll: 1. Introduktion. - 2. Utveckling och lärande. - 3. De svenska massmedierna. - 4. Källkontroll. - 5. Grunder i kriskommunikation. - 6. Våra roller vid en kris. - 7. Kommunikation är samarbete. - 8. Medierelationer. - 9. Att skapa och driva en kriswebborganisation. - 10. Att kommunicera med krisdrabbade. - 11. Fågelinfluensa. - 12. Stormen Gudrun. - 13. En studie i förbrukat förtroende. - 14. Mordet i Bromma gymnasium 2001. - 15. Bussolyckan i Fagersta 2003