Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
IT-säkerhetsstandarden Common Criteria (CC) : en introduktion : vad är CC och CCRA?, till vad kan man använda CC?, vad gör KBM och FMV?
Utgivare
Krisberedskapsmyndigheten (KBM)
Utgivningsår
2007
Vad är CC och CCRA? Till vad kan man använda CC? Vad gör KBM och FMV? KBM och FMV/CSEC har i samverkan utgivit denna skrift.