Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Storsäckar : metoder för bedömning av hanteringssäkerhet
Författare
Jacobsson Bengt, Öman Stefan
Utgivare
Statens provningsanstalt (SP)
Utgivningsår
1987
Storsäckar är numera allmänt använda för transport och lagring av tex cement, konstgödsel och även farligt gods. Förpackningssättet har dock en del svagheter som behöver minimeras för att tillfredsställande säkerhet skall uppnås. I detta projekt har tre olika säcktyper testas genom utomhusexponering och inomhusförvaring under olika långa tidsperioder. Slutligen gjordes ett test på UV-beständigheten hos yttersäcksmaterialet.