Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Particles and isocyanates from fires : Brandforsk project 324-021
Författare
Hertzberg Tommy, Blomqvist Per, Dalene Marianne, Skarping Gunnar
Utgivare
Utgivningsår
2003
I denna rapport redovisas utbyte samt mass- och antalsfördelningar av partiklar som skapats vid förbränning av olika "typiska" byggnadsmaterial, eller material som återfinns i byggnader. I samband med projektet testades även ett komposit material baserat på kolfiber och vi kunde visa att asbestliknande fibrer kan genereras vid en underventilerad förbränning. Ett annat område som rönt intresse, kanske främst i samband med arbetsmiljöstudier, är isocyanaters hälsopåverkan. Isocyanater har extremt låga miljögränsvärden och bildas bla vid termisk nedbrytning av uretanbaserade material, vilka exempelvis återfinns i form av isoleringsmaterial, möbelstoppning, lack, lim etc. Det huvudsakliga syftet med detta arbete har varit att undersöka partikel och isocyanat genererande egenskaper hos olika material och produkter. Dessutom har mängden partikelbunden isocyanat uppmätts. En del andra gaser (HCI, HCN, HF, CO, SO2 tex) som genererades vid förbränningen uppmättes också.