Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Saltsyraläckage från järnvägsvagn Karlstad C 2006-11-30
Författare
Håkansson Patrik, Andersson Christer
Utgivare
Räddningstjänsten Karlstad
Utgivningsår
2007-04-02
Torsdagen den 30 november kl. 14.57 fick räddningstjänsten i Karlstad larm om utsläpp av farligt ämne i form av klorvätesyra (saltsyra). Platsen där olyckan inträffade var mitt i centrala Karlstad på järnvägsstationen och läckan bestod av ett hål på mantelytan på ena sidan av en järnvägsvagn. Vagnen hade precis fyllts på Akzo Nobel Skoghall. Olyckan blev omfattande i den bemärkelsen att många olika aktörer var inblandade i räddningsinsatsen. Förutom räddningstjänsten var bl.a. sjukvården involverad i transport och sanering av skadade, polisen tog hand om avspärrningarna, Banverket var på plats på grund av att räddningsfrånkoppling begärts och Akzo Nobel bistod med sin kompetens. På grund av alla dessa aktörer har mycket fokus i denna olycksundersökning lagts på att beskriva och förtydliga det totala händelseförloppet under insatsen. För att lyckas med detta har bl.a. en metod i form av ett STEP-diagram använts för att skapa en helhetsbild över insatsen.