Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Gaslarmet i Hammarö den 13 januari 1990 : En studie av information, samverkan och allmänhetens kunskaper och reaktioner i samband med ett klorgasutsläpp
Författare
Hamrén Sara, Nohrstedt Stig Arne
Utgivare
Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF)
Utgivningsår
1990-04
Ur innehållet: Hammarö kommun och gasskyddet Skoghall Kemi AB Ansvar och larmning enligt gasskyddsplanen Hur hanterades larmet? Huvudporten Räddningstjänsten SOS-centralen Instruktionerna Hur hanterades larmet? Lokalradion Riksradion Centralsjukhuset i Karlstad Allmänhetens kunskaper och reaktioner Inledning Allmänhetens kunskaper om larmsignalerna 1988 och 1990 Hur fick Hammaröborna information om larmet? Vilken/vilka signaler uppfattades Hur och när fick de som ej själva hört larmet vetskap om det? Hur tolkades larmet? Vilka åtgärder vidtog Hammaröborna? Fick man någon information på radion? Vilka kontakter togs? I vilken utsträckning uppfattade Hammaröborna klorlukt? I vilken utsträckning har Hammaröborna senare diskuterat larmet