Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Tillfällig förhöjning av strålnivån vid SSI
Författare
Falk R, Kjelle P E
Utgivare
Statens strålskyddsinstitut (SSI)
Utgivningsår
1979-02-02
Vid två tillfällen har en anmärkningsvärd förhöjning av strålnivån utöver den naturliga registrerats vid SSI. Denna rapport beskriver de registrerade händelserna, de ansträngningar som gjorts för att finna orsaken och slutligen den troliga förklaringen till de tillfälliga förhöjningarna av strålnivån.