Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Några strålskyddssynpukter med avseende på bebyggelserestriktioner för närområdet till kärnkraftverk
Författare
Snihs J O
Utgivare
Statens strålskyddsinstitut (SSI)
Utgivningsår
1974-03-01
Enbart hänsyn till det radioaktiva utsläppet vid normaldrift skulle inte motivera några byggnadsrestriktioner i närområdet. Väsentliga förändringar i bebyggelsen kan dock inverka på bedömningen av det högsta tillåtna utsläppet och bör därför ske efter samråd mellan beslutande myndigheter för byggande och strålskydd. Ur beredskapssynpunkt finns emellertid skäl för vissa byggnadsrestriktioner i närområdet. Antalet boende inom de närmaste km bör begränsas och vissa byggnader med svårflyttad personal bör undvikas. Stora tätorter inom ca 10 km från anläggningen bör planeras med förskjutning mot områdets yttre delar. Ovanstående bedömningar är gjorda ur strålskyddssynpunkt. Andra synpunkter om tex önskvärda och nödvändiga kontakter i byggfrågor mellan kommunala myndigheter och andra centrala myndigheter har här icke beaktats.