Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Skyddsutrustning mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot (CBRN) : materiel anskaffad mellan 1992 och 2002
Utgivare
Krisberedskapsmyndigheten (KBM)
Utgivningsår
2005
Materiel anskaffad mellan 1992 och 2002 - Ingår i serien KBM:s uppdrag/utredningar 2005.