Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Resursbehov för motåtgärder och sanering vid kärnenergiolyckor i svenskt jordbruk
Författare
Rosén Klas, Haak Enok
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2006
Denna skrift, Resursbehov för motåtgärder och sanering vid kärnenergiolyckor i svenskt jordbruk, är avsedd att användas av tjänstemän, på centrala myndigheter såsom SSI, Försvarets forskningsinstitut (FOI), SLV, SJV, SRV samt andra berörda. Nödvändiga ingrepp skall ske i samklang med och engagera enskilda jordbrukare så att dessa finner motåtgärderna meningsfulla och realistiska att genomföra. Vi har försökt att utforma skriften så tillämpbar för brukaren som möjligt. Den skall vara till hjälp som kunskapskälla och beslutsunderlag för såväl tjänstemän som drabbade jordbrukare. Samtidigt kompletterar den SRV-boken Kärnenergiberedskap (R79-218,2000) och boken Livsmedelsproduktionen vid nedfall av radioaktiva ämnen (Andersson et al, 2002).